Libër mësuesi Shoqëria dhe mjedisi 1

Libër mësuesi Shoqëria dhe mjedisi 1

Libër mësuesi Shoqëria dhe mjedisi 1


Libër mësuesi Shoqëria dhe mjedisi 1
Specifikime

Autor:  Ilda Alushaj, Fikrije Idrizi Roba

Botues:  Albas

Viti i botimit:  2021

Faqet:  36

ISBN:  978-9951-15-140-5